Aktuality 2016-2017

Olympiáda v anglickom jazyku

16. novembra 2016 sa v aule Strednej odbornej školy v Námestove uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorej sa zúčastnilo 21 žiakov z rôznych ročníkov. Súťaž sa skladala z písomnej a ústnej časti, pričom písomná zahŕňala test z gramatiky, slovnej zásoby, čítanie a posluch anglického textu s porozumením. V ústnej časti mali žiaci za úlohu pracovať s obrázkami a v ďalšej časti ústnej formy viesť rozhovor (tzv. roleplay).

 

Po spočítaní bodov členovia poroty dospeli k týmto výsledkom:

1. miesto: Zuzana Kulichová, II. B

2. miesto: Marianna Balúnová, II. M

3. miesto: Mária Jadroňová, IV. B

Okrem vecných cien vrátane žolíkov, získali prví traja umiestnení ako bonus po 40, 30 a 20 extra bodov. Všetci ostatní zúčastnení dostali 10 extra bodov, ktoré určite využijú pri vylepšení celkového skóre z anglického jazyka. Výhercom srdečne blahoželáme!