Aktuality 2014-2015

Olympiáda v anglickom jazyku

26. novembra 2014 sa aule Strednej odbornej školy v Námestove uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorej sa zúčastnilo 15 žiakov z rôznych ročníkov.

Olympiáda sa skladala z písomnej a ústnej časti. Písomná časť zahŕňala test z gramatiky, slovnej zásoby, čítanie s porozumením a posluch anglického textu s porozumením. V ústnej časti mali žiaci za úlohu vymyslieť príbeh k zadanému obrázku a viesť rozhovor (tzv. roleplay) s ďalším súťažiacim, ktorého mu pridelili členovia poroty.

Po spočítaní bodov členovia poroty dospeli k týmto výsledkom:

  1. miesto Veronika Vlčáková, IV. AT
  2. miesto Martina Chudobová, IV. M
  3. miesto Viktória Geššayová, I. K

Okrem vecných cien získali prví traja umiestnení ako bonus po 40, 30 a 20 extra bodov. Všetci ostatní zúčastnení dostali po 10 extra bodov, ktoré sa každému žiakovi zídu a vylepšia celkové skóre z anglického jazyka. Výhercom a všetkým zúčastneným gratulujeme a veríme, že v budúcnosti bude čoraz viac žiakov motivovaných zapojiť sa do ďalších kôl olympiády v anglickom jazyku, na ktoré sa už teraz tešíme.