Aktuality 2015-2016

Olympiáda z nemeckého jazyka

Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka sa uskutočnilo 19. novembra 2015 v AULE STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY V NÁMESTOVE. Zúčastnilo sa jej spolu 40 žiakov rôznych ročníkov SOŠ. Olympiáda sa skladala z písomnej a ústnej časti.

 

Písomná časť zahrňovala: posluch nemeckého textu s porozumením, čítanie s porozumením a gramatický test. Zúčastnení, ktorí získali najvyšší počet bodov, postúpili a absolvovali ústnu časť: tvorbu kreatívneho príbehu na fundamente obrázka a rozprávanie o troch vybraných témach. Do danej časti sa dostali desiati žiaci. Ich vedomosti a schopnosti komunikovať boli na vysokej úrovni, ale víťazmi nemohli byť všetci. Teda platí: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“

Po spočítaní bodov a vzájomnej dohode prítomných vyučujúcich nemeckého jazyka zverejňujeme nasledujúci výsledok v sebaprezentácii našich šikovných súťažiacich:

  1. miesto: Nikolas Laštík, I. B -75 bodov
  2. miesto: Iveta Masiariková, IV. M – 72 bodov
  3. miesto: Denisa Floreková, III. M – 70 bodov

Títo žiaci boli odmenení vecnými cenami a pochvalami.

    

Všetkým zúčastneným gratulujeme, prajeme veľa ďalších úspechov a už teraz sa tešíme na ďalšiu olympiádu z nemeckého jazyka.