Aktuality 2014-2015

Oravskí dejatelia očami pána Augustína Maťovčíka

12. novembra 2014 navštívil našu školu v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc. Náš hosť (rodák z Brezy) je pracovníkom Biografického ústavu Matice slovenskej v Martine.

Porozprával nám o svojej tvorbe a pracovisku v Matici slovenskej. Prednáška bola venovaná študentom maturitných ročníkov. Vymenoval nám všetkých oravských dejateľov, na ktorých musíme byť hrdí. Zameral sa primárne na M. Hamuljaka a Ľ. Štúra s celou jeho generáciou. Tieto informácie sú predmetom maturitných otázok zo slovenského jazyka a literatúry, takže to bolo pre nás veľkým prínosom. Nakoniec sme mali možnosť pozrieť si ukážky kníh dejateľov Oravy a publikácií, ktoré vydal pán Maťovčík. Sme vďační, že sme sa mohli zúčastniť tejto prednášky.