Aktuality 2014-2015

Pangea – matematická súťaž

Aj tento rok sa 195 žiakov I. AS, I. B, I. M, II. AS, II. B, II. M, III. A, III. B a I. N triedy zúčastnili medzinárodnej matematickej súťaže pre základné a stredné školy Pangea. Jej hlavným cieľom je prepojiť a porovnať znalosti matematiky žiakov a študentov z celého sveta, prispieť k podpore vzťahu žiakov k matematike a rozvoju ich logického myslenia. Do roku 2014 sa jej zúčastnilo viac ako 145 000 účastníkov. Na Slovensku sa Pangea realizuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.