Aktuality 2021-2022

PIŠQWORKY

14. október 2021 bol v našej škole dňom zábavy a súťaženia.  Najšikovnejší študenti mali možnosť zmerať si svoje sily v PIŠQWORKÁCH. Do školského kola postúpili tímy I. B, II. B, II. M, III. B, III. M a IV. B triedy a po hodinovom „boji“ získali nasledovné umiestnenie:

1. miesto: IV. B –  D. Jagelková, T. Kinier a J. Kulich,

2. miesto: III. M – A. Grižáková, M. Huráková, M. Stašová, L. Štrbová, V. Vnučáková

3. miesto: II. B – O. Gužiňák, Ľ. Janík, P. Murinová, A. Resutíková, V. Slaničanová

Všetkým výhercom ešte raz blahoželáme a postupujúcim dvom triedam (1. a 2. miesto) prajeme veľa šťastia v ďalších kolách. Ďakujeme za Vašu účasť a neváhajte sa zapojiť aj v budúcich rokoch.