Aktuality 2018-2019

Point Hunting 2019

Opäť mali žiaci možnosť vylepšiť si bodové skóre v hodnotení anglického jazyka. Víťaza čakalo zlepšenie koncoročnej známky o jeden stupeň. Išlo o riešenie zábavných úloh rôzneho typu, odpovede bolo potrebné odovzdávať priebežne.

Žiakov súťaž zaujala, zapojili sa viacerí, vyhrali to však dvaja s rovnakým počtom bodov a získali zlepšenie známky. Šťastlivcami alebo skôr úspešnými boli Katarína Šimurdiaková a Vladimír Kubica. Blahoželáme.

Pre ostatných prikladáme úlohy na pobavenie:

ÚLOHA 1

Which English word is most often pronounced incorrectly?

 

ÚLOHA 2

What occurs twice in a lifetime, but once in every year. Twice in a week but never in a day?

 

ÚLOHA 3

Solve the rebus:

HOROBOD

 

 

ÚLOHA 4

Write three English palindromes.

 

 

ÚLOHA 5

What was the nickname of Henry VIII´s grandmother?

 

 

ÚLOHA 6

What is this and where is it?

 

ÚLOHA 7

Write the Slovak equivalent of the English proverb:

He looked like a death warmed up.

 

ÚLOHA 8

Certain 5-letter word becomes shorter when you add two letters to it.

What is the word?

 

ÚLOHA 9

Can you solve this rebus?

ISSUE ISSUE ISSUE

ISSUE ISSUE ISSUE

ISSUE ISSUE ISSUE

ISSUE