Aktuality 2015-2016

Poľovníctvo – beseda

27. januára 2016 sa v našej triede II. M, odbor manažment regionálneho cestovného ruchu, uskutočnila beseda o špecifických formách cestovného ruchu – poľovníctve. Poľovník Ing. Juraj Žuffa nám zaujímavo porozprával o poľovníctve. Videli sme videá, kde sa poľuje na bažanty, diviaky a medvede. Spomenul nám zákony, ktoré v poľovníctve platia. Dozvedeli sme sa akými zbraňami sa poľuje, kedy môžeme získať povolenie na zbraň a zbrojný preukaz.