Aktuality 2014-2015

Poľovníctvo – beseda

10. februára 2015 sa žiaci II. M triedy študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu zúčastnili besedy na tému: POĽOVNÍCTVO. Cieľom besedy bolo priblížiť našim žiakom problematiku poľovníctva, ochrany prírody a starostlivosť o ňu.

O poľovníctve nám porozprával poľovník pán Ing. Juraj Žuffa. Besedu začal zaujímavým opisovaním jednotlivých zvierat. Hovoril o ich spôsobe života, o tom, ako lovia svoju korisť, o ich rozmnožovaní, o starostlivosti o svoje mláďatá, o schopnosti prezimovať… Zaujímavé bolo aj jeho rozprávanie o vývine parožia srnčej a jelenej zveri. Poučil nás, že aj súboje zvierat sú normálnou súčasťou ich života a majú v prírode svoj zmysel. Získali sme veľa informácií o práci poľovníkov v lese, o ich starostlivosti o zvieratá počas celého roku. Pri rozprávaní nezabudol zdôrazniť, že poľovníctvo nie je len o poľovačkách, ale sú tu aj ďalšie dôležité činnosti, ktoré poľovníci vykonávajú. Na záver nám pán poľovník ochotne odpovedal na všetky naše zvedavé otázky. Hlavnou myšlienkou besedy bolo predstaviť žiakom II. M činnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o prírodu a jej ochranu. Beseda sa nám veľmi páčila. Bola poučná a zaujímavá. Veríme, že touto vydarenou akciou sa nám podarilo nielen zvýšiť vedomostnú úroveň našich žiakov, ale aj podnietiť ich záujem o túto problematiku. Ďakujeme pánovi Ing. Jurajovi Žuffovi za jeho ochotu prísť medzi nás a tiež všetkým, ktorí pomohli zorganizovať toto pekné podujatie.