Aktuality 2019-2020

Poskytovanie kaderníckych služieb v CSS Studienka Novoť

10. júna 2020 sa osem žiačok II. K triedy spolu s triednou učiteľkou a majsterkami odborného výcviku zúčastnili školskej akcie. Cieľom bolo poskytovanie kaderníckych služieb klientom CSS Studienka Novoť.

Po príchode do zariadenia nás čakalo veľmi milé privítanie. Dôchodcovia na nás čakali s milým úsmevom na perách a s potleskom, vzorne usadení v kreslách. Mali sme pripravené chutné občerstvenie a nápoje. Naša škola nám zabezpečila ochranné pomôcky v podobe ochranných štítov, rúšok na tvár, rukavíc a potrebnej dezinfekcie. Pracovalo sa nám veľmi dobre a taktiež klienti boli veľmi milí. Za našu ochotu, prísť aj počas mimoriadnej situácie, nás obdarovali ručne vyrobenými srdiečkami. Pre nás žiakov to bolo veľmi príjemné opäť sa po dlhšom čase stretnúť, nielen so spolužiačkami, ale aj s našou triednou učiteľkou a pani majsterkami. Tešíme sa, keď ich opäť navštívime v septembri. Klienti sú veľmi vďační aj za to málo, ktoré im my môžeme dať.