Aktuality 2014-2015

Poskytovanie kaderníckych služieb

Tiché a útulné prostredie Centra sociálnych služieb v Námestove navštívili 18. 09. 2014 žiačky 2. K triedy pod vedením MOV za účelom poskytovania kaderníckych činností a upevňovania svojich praktických zručností.

Obyvatelia centra, ale aj personál, za poskytnuté služby prejavili vďačnosť. Odmenou pre žiačky za dobre vykonanú prácu a prístup k obyvateľom centra bolo poďakovanie, povzbudivé slová a úprimný úsmev.