Aktuality 2014-2015

Poznávame kultúru na Orave

2. decembra 2014 sa študenti III. M zúčastnili poznávacej exkurzie v Dolnom Kubíne. Melánia Hajdučíková cez národný projekt KomPrax vypracovala a uskutočnila projekt, vďaka ktorému sa zúčastnila spolu so svojimi spolužiakmi neprebádanej výpravy.

Výprava sa začala návštevou domu Thea H. Florina. V tomto dome žil vyše 20 rokov básnik, redaktor, diplomat a zároveň dlhoročný spoluorganizátor Hviezdoslavovho Kubína.

Po návšteve domu Thea H. Florina sme pokračovali v Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava. Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava je najstarším literárnym múzeom na Slovensku. V troch miestnostiach je zobrazený život básnika, dramatika, spisovateľa, prekladateľa a predovšetkým právnika. Dôležitou súčasťou expozície je aj tvorba P. O. Hviezdoslava – jedného z najvýznamnejších realistických, lyricko-epických autorov slovenskej literatúry z prelomu 19. a 20. storočia.

Mali sme možnosť nazrieť aj do depozitára Čaplovičovej knižnice, ktorá sa nachádza v časti budovy Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava. Knižnica Vavrinca Čaploviča patrí k najvzácnejším historickým vedeckým knižniciam na Slovensku. Tento muž zberal knihy už ako 14-ročný a svoju zbierku v roku 1839 venoval Oravskej stolici.

Na záver našej výpravy sme navštívili Oravský hrad. Tento zachovalý rozsiahly hrad, týčiaci sa na strmom vápencovom bradle, sme mali možnosť preskúmať. Vypočuli sme si historky o hradných pánoch a ich ženách, o poverách, ktorým veria aj dodnes niektorí ľudia. Záverečná cesta tejto výpravy bola pre nás študentov najzaujímavejšia. Veď kto by si nechcel vyskúšať život hradných pánov?