Aktuality 2017-2018

PRAVDA O DROGÁCH

Znižovanie ponuky drog a minimalizácia dopytu po drogách – dve základné stratégie prevencie drogových závislostí.

 

Bolo by nevhodné a prinajmenšom veľmi zjednodušené vidieť cieľ prevencie drogových závislostí iba v jednoduchom odovzdávaní vedomostí o alkohole a ostatných drogách a o správaní vo vzťahu k nim. Dôležitú úlohu v tomto smere zohráva pôsobenie na hodnotový systém žiakov a podpora žiadúcich postojov k drogám a závislosti.

Od 2. marca 2018 do 15. marca 2018 žiaci 1. – 3. ročníka absolvovali dvojhodinové prednášky s názvom „Pravda o drogách“, ktoré uskutočnilo Občianske združenie SLOVENSKO BEZ DROG. Pani Katarína Kosmeľová prístupnou formou priblížila našim žiakom problémy, ktoré sa spájajú s drogovou závislosťou. Vo svojich prednáškach uvádzala skutočné príbehy a vlastné skúsenosti z praxe v kultúrno-osvetovej práci a nechávala žiakom priestor na vyjadrenie názorov, postrehov alebo kladenie otázok. OZ pripravilo pre žiakov brožúrku Pravda o drogách.