Aktuality 2014-2015

Právne vedomie občana Slovenskej republiky

Na školu kladie spoločnosť množstvo požiadaviek – nielen pripraviť kvalifikovaných pracovníkov, ale prihliadať k rozvoju osobnosti dieťaťa, ponúkať podnecujúce pracovné prostredie a vytvárať priaznivú sociálnu atmosféru.

 

 Do preventívnych (protidrogových) aktivít sa zapája celá škola. Jednou z aktivít v tejto oblasti sú pravidelné stretnutia s npor. Tiborom Šándorom z OR PZ V Dolnom Kubíne. Ich program pozostáva z prednášok a projekcie dokumentárnych filmov. Žiaci prvého ročníka sa zúčastnili na prednáške „Trestnoprávna zodpovednosť občana SR“ a žiaci druhého ročníka na prednáške spojenej s premietaním filmu „Obchodovanie s ľuďmi“.