Aktuality 2014-2015

Predaj výrobkov krízového centra pre týrané ženy

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja za odstránenie násilia páchaného na ženách (25. november) sme už tradične na našej škole zorganizovali predaj výrobkov klientiek krízového centra pre týrané ženy Dom Charitas Sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči.

Žiaci, učitelia a ostatní zamestnanci školy si mohli kúpiť sviečku, vankúšik, náramok alebo košík z papiera, a tým prispieť práve ženám, ktoré sa v živote stretli s týraním a museli opustiť svoj domov. Ďakujem všetkým, ktorí sa do predaja zapojili a kúpili si nejaký výrobok alebo dobrovoľne prispeli. Spolu sme krízovému centru odovzdali 215,30 €.