Aktuality 2016-2017

Prednáška o chránenej krajinnej oblasti HORNÁ ORAVA

V piatok 25. novembra 2016 sa na našej škole uskutočnila prednáška o chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, ktorá predstavuje jedinečné územie na severe Slovenska, vytvorené prírodou a dotvorené človekom. Prednáška o rezervách biosféry tohto územia bola odprezentovaná v rámci projektu Euroscola.

Pozornosť bola venovaná aj pamätníkom vybudovaným na počesť Williama Rowlanda, ktorý sa ako prvý zaslúžil o ochranu vzácnych biotopov.

Pán RNDr. Jaroslav Kocián – geológ Oravského múzea, ktorý robil terénny výskum v rámci CHKO Horná Orava, nám pútavo a zaujímavo rozprával o vzniku chránenej krajinnej oblasti z historického hľadiska. Pomocou prezentácie nám predviedol krásu a nádherné zákutia oravskej prírody. Žiaci 1. – 3. ročníka sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o unikátnych historických javoch v našej okolitej prírode.