Aktuality 2015-2016

Prednáška o poskytovaní prvej pomoci

Štatistiky slovenských poisťovni uvádzajú, že zranenia, ktoré sa stanú v škole, predstavujú až 16 percent z celkového počtu detských úrazov.

 

Určite je dôležité, aby sme sa v škole naučili, kde leží Európa, poprípade iné poznatky, ale v rámci nášho záujmu je potrebné sa oboznámiť aj so zásadami poskytovania prvej pomoci, lebo nikdy nevieme kedy môžeme my, naši príbuzní alebo spolužiaci potrebovať prvú pomoc.

27. apríla 2016 sa na našej škole uskutočnila prednáška o poskytovaní prvej pomoci, ktorej sa zúčastnili triedy II. K a I. AS. Prednášku viedla Iveta Pempeková, ktorá pracuje ako záchranárka v Oravskej poliklinike Námestovo. Vysvetlila a prakticky nám ukázala zásady prvej pomoci. Prednášku obohatila o skúsenosti a príbehy z jej každodennej práce. Sme rady, že sme sa mohli dozvedieť nové informácie o podaní prvej pomoci, prajme si však, aby sme sa nikdy nedostali do situácie, v ktorej ich budeme musieť použiť.

Pamätajme si:

Na prvú pomoc nepotrebujeme špeciálne vybavenie, stačí chcieť.

Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna.

Vždy konajme tak, aby sme neohrozili vlastné zdravie či život.