Aktuality 2019-2020

PREDNES POÉZIE A PRÓZY V NEMECKOM JAZYKU – školské kolo

Aj v roku 2020 sme pripravili školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku. Zúčastnili sa ho zanietení recitátori, ktorí s veľkým nasadením predniesli pripravené texty.

Svojím prednesom očarili divákov, žiakov III. M triedy, ktorí spolu s vyučujúcimi nemeckého jazyka, tvorili aj porotu. Porota pozorne počúvala všetky prezentácie, pretože sa musela správne rozhodnúť. Jej cieľom bolo vybrať najlepších, ktorí nás budú reprezentovať v krajskom kole.

Pre žiakov to bola výborná príležitosť otestovať si svoje schopnosti a zručnosti v nemeckom jazyku. Tešíme sa veľkej snahe všetkých zúčastnených podať čo najlepší výkon.

Z pôvodných 15 prihlásených študentov prišlo do Auly SOŠ PaS 11 súťažiacich.

Výsledky školského kola:

1. miesto: Mária Holešová, II. B

2. miesto: Martina Horňáková, III. B

3. miesto: Nikola Zboňáková, II. M

Recitátorov chválime za pekný prednes: Mária nás prekvapila rozprávkou od bratov Grimmovcov Pani zima, Martina pekne zvládnutým textom od Charlesa Bukowského Modrý vták a Nikola zaujala výberom i precíznym prednesom smutnej básne od J. W. Goetheho Kráľ tmy.

Výherkyňa postupuje do krajskej súťaže JAZYKOVÝ KVET 2020.

Všetkým recitátorom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.