Aktuality 2021-2022

PREDNES POÉZIE V NEMECKOM JAZYKU – školské kolo

Aj v roku 2022 sme pripravili školské kolo súťaže v prednese poézie v nemeckom jazyku, s cieľom viesť žiakov k hlbšiemu spoznávaniu literatúry v nemeckom jazyku a prostredníctvom umeleckého prednesu sprostredkovať literárne hodnoty nemeckej literatúry.

phoca thumb m 001

Do školského kola postúpili víťazi triednych kôl, ktorí poslali svoje videovizitky doTeams-u a s veľkým nasadením predniesli pripravené básne.

Porota pozorne počúvala všetky prezentácie, pretože musela správne rozhodnúť. Jej cieľom bolo vybrať najlepších.

Tešíme sa veľkej snahe všetkých zúčastnených podať čo najlepší výkon, pretože vedieť komunikovať v inom jazyku znamená orientovať sa v cudzích krajinách a dorozumieť sa s inými ľuďmi.

VYHODNOTENIE PREDNESU POÉZIE:

1. miesto: Nikola Zboňáková, IV. B

2. miesto: Alžbeta Gurová, III. M

3. miesto: Vanesa Bandíková, III. B

Všetkým zúčastneným blahoželáme a želáme im veľa úspechov.