Aktuality 2017-2018

Premeny tradičného textilu

30. mája 2018 sme sa zúčastnili semináru s názvom PREMENY TRADIČNÉHO TEXTILU, pretože sme odbor STYLING A MARKETING a táto téma je nám veľmi blízka.

 

Konal sa v zasadačke Mestského úradu v Námestove a hlavní aktéri boli autormi knižných, výtvarných i odevných diel, ktoré zaujali nielen staršiu generáciu čitateľov. Rozprávalo sa o plátenníctve, odievaní, plstení a o modrotlači, ktorú prezentoval jej znovuobjaviteľ M. Rabada. Vecné a historické informácie od autorov boli pre nás hodnotné.

Pred zasadačkou sme mali možnosť pozrieť si obrazy rôznych techník, ktoré sa líšili nielen typmi, ale aj rozmermi. Našli sme tam aj autoportrét či podobizeň Hájovne Pavla O. Hviezdoslava, ktorá bola nádherná a západ slnka zachytený na Slanickom ostrove umenia.

Všetko sme obdivovali a tešíme sa, že nás to zas posunie o ďalej v našej odbornej oblasti.