Aktuality 2020-2021

Prežité zlo transformujú na dobro

Životom overenú pravdu, že najlepšia škola je škola života, teda vlastná skúsenosť, potvrdzujú tretiačky zo Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove. Trinásť dievčat v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia založilo JA firmu GOLDENTIME. Ideou firmy bolo okrem zbierania skúseností vo svete podnikania a predaja tovarov aj riešiť problém, ktorý je morom dnešnej doby – ŠIKANU.

phoca thumb m 003

„TREBA SA OZVAŤ!“ je názov interaktívneho workshopu, ktorý žiakom 16 základných a stredných škôl priniesol novú nádej a pocit, že nikdy nie sú sami! Dievčatá prednášali aj online a vypracovali manuál pre učiteľov. Zároveň funguje aj stránka www.trebasaozvat.webnode.sk, kde sa dieťa môže zdôveriť so svojím problémom a oni sa mu snažia pomôcť.“

Za týmto programom stoja hlavne tri aktérky – Tatiana Pientáková, Alžbeta Iglárová, Barbora Todorovová.

Ich obdivuhodná snaha, nezištnosť a profesionalita bola odmenená hneď prostredníctvom spätnej väzby od žiakov aj učiteľov na školách, kde prednášali. Zo všetkých pozitívnych ohlasov spomenieme len jeden z mnohých, ktorý naozaj potešil.

„Držte sa a choďte ďalej, lebo ja vám verím, že pomôžete mnohým ľuďom. Raz sa aj ja obrátim na vás, na dobro, ktoré máte vo vašom vnútri.“ (spätná väzba od žiačky z Bobrova)

Ich profesionalita oslovila aj porotcov celoslovenského Ja Veľtrhu podnikateľských talentov, kde dievčatá získali hneď dve ocenenia. Druhé miesto v kategórii S&T produkt študentskej firmy a 3. miesto v kategórii ACCACE výročná správa.

Týmto veľtrhom sa síce činnosť študentskej firmy oficiálne končí, no dievčatá pokračujú v šírení pomoci ďalej. Čaká ich stretnutie s ministrom školstva B. Grȍhlingom, župankou Žilinského samosprávneho kraja E. Jurinovou, pretože ich program pomoci proti šikane žiakov na školách zaujal. Naďalej spolupracujú so Strediskom pre ľudské práva v Bratislave, aby pre svoje manuály pomoci mohli získať akreditáciu a samozrejme stále funguje ich linka pomoci www.trebasaozvat.webnode.sk.

Dievčatám držíme palce a veľmi nás teší, že naša škola má šťastie na žiakov, ktorí robia svet lepším.