Aktuality 2014-2015

Produkt Office 365

Nové smerovanie školy do oblasti IT sa prejavilo už na začiatku školského roka 2014/2015. Škola získala licenciu   nového operačného systému Windows   8.1 a  licenciu kancelárskeho balíka Office 2013 pre všetky počítače, ktoré sú v jej vlastníctve. Tieto produkty značne uľahčia a zrýchlia prácu v školských učebniach vybavených PC technikou.

 

 

Ku koncu školského roka 2013/2014 škola nadviazala spoluprácu s nadnárodnou spoločnosťou Microsoft. V rámci tejto novej spolupráce naša škola získala produkt Office 365 pre všetkých študentov a zamestnancov školy.

 Produkt Office 365 patrí ku špičkovým produktom firmy Microsoft a ponúka široké možnosti využitia. K jednotlivým službám, ktoré môžeme využívať patrí: Microsoft Exchange Server, OneDrive, Microsoft Online Office, Lync, SharePoint.

Microsoft Exchange server je známy službou, ktorá ponúka: Outlok, kalendár…plánovač. V rámci tejto služby môže škola všetkým svojím študentom vytvoriť školské e-mailové kontá s vlastnou doménou sosno.sk

Študenti tak môžu pohodlne komunikovať so svojimi pedagógmi, ako aj medzi sebou navzájom, bez potreby používania svojich súkromných e-mailov.

OneDrive – ideo osobný cloud (mráčik, úložný priestor na internete) pre každého študenta. V rámci e-mailových a cloudových služieb má študent k dispozícii až 1 TB úložného priestoru pre svoju osobnú potrebu, dostupného z ktoréhokoľve miesta na Slovensku či v zahraničí. Tento priestor môže používať na ukladanie školských výukových materiálov, osobných poznámok, elektronických kníh… a vôbec všetkého čo potrebuje ku štúdiu. Svoj osobný cloud má plne pod kontrolou a môže vytvárať a zdieľať svoje osobné priečinky s kýmkoľvek.

Microsoft Online Office vychádza z najznámejšieho a najrozšírenejšieho produktu spoločnosti Microsoft Office. Ide o jeho online verziu, čo znamená, že je dostupný cez internetový prehliadač. Microsoft Online Office zahŕňa tieto produkty: online Word, online Excel, online PowerPoint, online OneNote. Každý študent školy má k dispozícii svoj vlastný Online Office so spomínanými produktami, ktoré môže využívať v rámci štúdia v tejto škole.

Lync je online komunikátor vyššej úrovne. Vie zabezpečiť online videokomunikáciu pre viacerých užívateľov naraz na spôsob konferencie. V rámci tejto konferencie je možné prezentovať výukový materiál (napr. prezentáciu v PowerPointe, výukový softvér, pracovnú plochu…) pre všetkých aktuálne pripojených účastníkov. Odovzdávať vedenie konferencie je možné komukoľvek z účastníkov. Chat a posielanie súborov je samozrejmosťou. Praktické využitie tejto služby je jednoduché. Ak sa študent z akýchkoľvek príčin, nemôže zúčastniť vyučovania a počas svojej neprítomnosti bude mať k dispozícii internet, môže sa pomocou komunikátora Lync plnohodnotne zúčastniť výuky.

Sharepoint je vyššia forma cloudu s rozšírenými možnosťami a nadstavbami, ktoré nie sú dostupné v službe OneDrive.

Možnosti využívania služby Office 365, ktoré sú spomenuté, sú len základné. Využitie je oveľa väčšie. Je však potrebné, systematicky pracovať a adekvátne využívať možnosti, ktoré vyplývajú z týchto služieb.

Všetky tieto služby majú študenti k dispozícii pod jedným kontom a môžu ich naplno využívať z ktoréhokoľvek miesta počas celého štúdia v našej škole. Škola sa tak zaradila medzi elitu škôl na Slovensku (vrátane vysokých), ktoré majú možnosť využívať spomínané služby.

V súčasnej dobe je ovládanie IT technológií nevyhnutnosťou a počítačová gramotnosť sa stáva rozhodujúci faktor pri prijímaní nových zamestnancov do pracovného pomeru. Naši študenti v každom študijnom odbore po absolvovaní školy budú schopní plnohodnotne a na vysokej úrovni využívať IT technológie vo svojich budúcich zamestnaniach.

Komplexné informácie o produkte Office 365.