Aktuality 2014-2015

Projekt „Darujme Vianoce“

Vianočný čas je časom Priateľstva, Ochoty, Milosrdenstva, Obetavosti a Citov. Spojením začiatočných písmen týchto slov vznikne slovo POMOC.

A práve pomoc bola ústrednou myšlienkou projektu „Darujme Vianoce“, ktorý bol realizovaný vďaka nadácii Orange a ľuďmi, so srdcom na správnom mieste. Prostredníctvom zbierky šatstva, do ktorej sa zapojili žiaci aj učitelia SOŠ v Námestove, sme pomohli ľuďom v ťažkej životnej situácii. No nebolo to len o hmotnej pomoci, v centre KAF bolo pre týchto ľudí pripravené pohostenie spojené s programom. Týmto činom sme chceli ukázať sociálne odkázaným ľuďom, že nie sú celkom sami, že na nich niekto myslí…

Dúfame, že sa nám to podarilo.

Ďakujeme všetkým „zapojeným“ a pánovi dekanovi Blažejovi Dibdiakovi.