Aktuality 2016-2017

Projekt „WE SMILE“

Od 19. apríla 2017 do 22. apríla 2017 sme v rámci programu eTwinning hostili žiakov a profesorov z družobnej školy I. I. S. Flora z Pordenone, z Talianska. Po dlhej ceste sme ich privítali tradične chlebom i soľou a následne milým programom v Aule SOŠ, ktorý si pre nich pripravili žiaci našej školy.

 

Po programe a chutnom občerstvení sme sa presunuli do kostola na krátky organový koncert a následne na Edyho ranč, kde sme strávili čas v minizoo, ktorá sa našim talianskym priateľom mimoriadne páčila.

Ďalší deň sme sa za doprovodu snehových prehánok vybrali do Krakova, kde sme navštívili centrum mesta, okolie zámku Wawel a nezabudnuteľnú Schindlerovu fabriku. Ocitli sme sa tak o niekoľko desaťročí v minulosti.

V piatok nás čakala návšteva Oravského hradu a v popoludňajších hodinách sme mohli stráviť čas na tradičnom námestovskom jarmoku. Neskôr mali naši talianski priatelia vyhradený čas na návštevu salónov našej školy, keďže ich večer čakal rozlúčkový večierok.

Večierok nám svojím programom obohatil folklórny súbor Mútňanka, hip-hop tanečníci pod vedením Barbory Michaligovej zo Súkromnej základnej umeleckej školy Jánoš. Vystúpenie bolo spojené s krátkym workshopom a ukončené vystúpením Adriána Matisa, žiakom našej školy, ktorý nám zahral na heligónke.

V sobotu ráno sme sa lúčili a spolu s nami plakalo aj nebo. Veď sme spolu prežili krásnych pár dní, zažili veľa nezabudnuteľných zážitkov a aj keď si počasie plánovalo, že nám bude kaziť náladu, my sme sa nedali a v duchu hesla „we smile“ sme si naplno užívali spoločný program.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie s našimi „twinmi“ v októbri 2017.