Aktuality 2015-2016

Pýtajme si slovenské

16. októbra 2015 je Národný deň podpory ekonomiky Slovenska. Keďže aj my chceme urobiť niečo pre našu ekonomiku, zapojili sme sa so žiakmi I. B a II.Bmov triedy do súťaže s názvom: „Pýtajme si slovenské“. Natočili sme krátke videá, v ktorých sa snažíme osloviť verejnosť, aby kupovali práve slovenské výrobky a objednávali si v reštauráciách jedlá pripravované zo slovenských surovín. Veríme, že v súťaži budeme úspešní.