Aktuality 2021-2022

Road to Finance – medzinárodný kvíz finančnej gramotnosti na našej škole

Občianske združenie Mladý podnikavec, ktoré sa venuje vzdelávaniu v oblasti finančnej gramotnosti, spolupracuje na projekte Road to Finance – medzinárodný kvíz finančnej gramotnosti v krajinách V4, ktorý je podporovaný Visegrádskym fondom. Cieľom tohto projektu je zábavnou formou vzdelávať žiakov, dať im možnosť súťažiť medzi sebou v národných, ale aj medzinárodných kolách a porovnať svoje schopnosti so študentami z krajín V4.

Aktuálne je prihlásených viac ako 550 stredoškolákov z celého Česka a Slovenska. Z našej školy sa zúčastnili kvízu žiaci z I. N, III. M, IV. M a IV. Národné kolá finančnej gramotnosti sa konali 08. 11. 2021 (pondelok) v čase od 8.30 h do 11.00 h prostredníctvom Kahoot.it. Dvaja najlepší z regionálneho kola získajú pre svoju školu finančnú odmenu a zároveň postúpia do medzinárodného kola, kde bude súťažiť 8 najlepších z Maďarska, Poľska, Česka a Slovenska.