Aktuality 2020-2021

Rodina a základné ľudské právo na život

V priebehu mesiaca jún tvorili žiaci výtvarné práce a videá zamerané na základné otázky týkajúce sa rodiny: „Prečo je rodina dôležitá? Prečo treba chrániť každého, aj toho najmenšieho človeka?“

Aj naši žiaci si uvedomujú podstatu a pravdivosť výroku od A. Mauroisa: „Bez rodiny sa človek trasie od zimy v nekonečnom vesmíre…“

phoca thumb m 001

Najkrajšie práce postúpili do celoslovenského kola súťaže:

1. Laura Zboroňová – II. M

2. Veronika Vnučáková – II. M

3. Laura Stašáková – II. M

4. Martina Stašová – II. M