Aktuality 2019-2020

Rozhoduj o Európe – staň sa na deň tvorcom európskej politiky

Naši žiaci z II. B a III. B sa 22. októbra 2019 stali na deň tvorcami európskej politiky na seminári v Ružomberku. Vyskúšali si ako je to zastupovať štát na modelovom zasadnutí Rady EÚ.

Hlavným cieľom projektu Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku bolo prispieť k zvýšeniu účasti mladých ľudí na verejnom dianí, prostredníctvom zapojenia mladých ľudí do dialógu o politike a spoločenských otázkach, o dosiahnutie vyššej informovanosti o fungovaní a kompetenciách inštitúcií EÚ a o prepojenie aktívnych mladých ľudí.

Žiaci program absolvovali v rámci prípravy za členov tímu vzdelávacieho programu Ambasádorská škola EP. O získanie tohto titulu sa naša škola v tomto šk. roku uchádza.