Aktuality 2021-2022

Rozvoj ekonomickej gramotnosti

20. – 22. júna 2022 sa aj naši žiaci 2. ročníka zo študijných odborov obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy a kozmetik, zúčastnili vzdelávania „Rozvoj ekonomickej gramotnosti,“ ktoré pre nich v rámci projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce (ITMS312011 Z298) zrealizovala v našej škole vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko, n. o.

phoca thumb m 001