Aktuality 2014-2015

Školenie manažmentu študentských spoločností

29. novembra 2014 som sa spolu so spolužiačkami z našej študentskej spoločnosti Wakey Wakey a s dievčatami zo študentských spoločností Best-M, By Human, NStyle a Beauty of live, zúčastnila školenia manažmentu v Banskej Bystrici, ktoré organizovala nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko.

Školitelia kládli hlavný dôraz na oboznámenie sa so systémom fungovania a riadenia firmy a tiež na to, aby sme vedeli získané poznatky reálne uplatniť pri vedení svojich študentských spoločností. Venovali sa hlavne oblasti ľudských zdrojov, motivácie zamestnancov, marketingu, imidžu firmy, spoločensky zodpovednému podnikaniu a tvorbe prezentácií.

Pre nás žiakov bol vytvorený priestor na diskusiu, výmenu skúseností a riešenie konkrétnych problémov, s ktorými sa stretávame v praxi.

Cieľom projektu bolo poskytnúť čo najviac praktických informácií, ktoré neskôr môžeme preniesť a zužitkovať pri svojom vlastnom študentskom podnikaní.

Školenie nám prinieslo množstvo zaujímavých inšpirácií, napr. ako motivovať svoje spolužiačky, ,,zamestnankyne“ v našich študentských spoločnostiach k tímovej práci, aké je dôležité pracovať v tíme, ale aj to, ako správne viesť svoj tím, aby bol úspešný a veľa ďalších zaujímavých vecí.

Na záver môžem konštatovať za všetkých zúčastnených, že podobné školenia veľmi radi privítame aj v budúcnosti.