Aktuality 2015-2016

Školské kolo Bosákovej ceny 2015/2016

Je to X. ročník medzinárodnej slovensko-českej súťaže vyhlásený pri príležitosti:

 

– 130. výročia príchodu americko-európskeho filantropa a bankára Michala Bosáka pochádzajúceho zo Šarišskej župy, zo srdca EuroCentralRegion-u do Ameriky,

– 100. výročia podpisu Clevelandskej dohody (historicky prvá dohoda medzi Slovákmi a Čechmi),

– 95. výročia založenia Americko-slovenskej banky,

– 90. výročia darovania prvej novostavby Štátnej ľudovej školy na území Československa po I. svetovej vojne štátu Michalom Bosákom v jeho rodnej obci Okrúhle.

Študenti našej školy sa svojimi skvelými nápadmi a podnikateľskými plánmi snažili získať víťazné ocenenie. Víťazka školského kola Ľubica Kvasňáková zo IV. B s podnikateľským nápadom vypracovať pracovný zošit v ANJ a realizovať krúžok ANJ na základných školách aj v menej obývaných regiónoch postúpila do česko-slovenského finále Bosákovej ceny.

Prvých 15 najlepších projektov, podnikateľských zámerov z ekonomického prostredia postúpi do finále, ktoré sa uskutoční 8. apríla 2016 v Kongresovej sále budovy ústredia Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša 1, Bratislava. Odborná komisia po prezentácii projektov určí výsledné poradie.              

Pre víťaza medzinárodnej slovensko-českej súťaže “Bosákova cena 2015/2016” je v dňoch 26. – 29. apríla 2016 pripravená návšteva Európskeho parlamentu v Bruseli na pozvanie europoslanca Eduarda Kukana.