Aktuality 2019-2020

ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE „HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2020“

5. februára 2020 sa uskutočnilo v AULE SOŠ podnikania a služieb Námestovo školské kolo súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktorého sa zúčastnili vybraní žiaci všetkých ročníkov (víťazi triednych kôl). Spolu 28 žiakov prispelo svojím prednesom poézie alebo prózy k príjemnej atmosfére súťaže.

 

Recitátori nás pozitívne prekvapili, pretože ich prednes predstavoval pomerne vysokú umeleckú úroveň. Ohodnotiť tých najlepších bolo naozaj veľmi ťažké, lebo vynaložené úsilie všetkých súťažiacich evokovalo v nás krásne pocity. Opäť platí stará známa múdrosť: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a nadobudnúť novú skúsenosť.“

 

VYHODNOTENIE PREDNESU PRÓZY:

1. miesto – Nikola Holubová – III. A

2. miesto – Renáta Finiková – I. M

3. miesto – Miriam Brčáková – III. M

 

VYHODNOTENIE PREDNESU POÉZIE:

1. miesto – Alžbeta Iglárová – III. B

2. miesto – Tatiana Pientáková – III. B

3. miesto – Erika Adamcová – II. B

 

Títo žiaci postupujú na regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína 2020 a na Dilongovu Trstenú 2020.  

 

OSOBITNÚ POCHVALU A OCENENIE ZA UMELECKÝ PREJAV A CELKOVÝ DOJEM ZÍSKALI TÍTO ŽIACI:

SANDRA SIMANOVÁ – I. K

VIKTÓRIA DULKOVÁ – I. M

LUCIA BODORÍKOVÁ – II. A

NATÁLIA DROZDOVÁ – II. B

ZUZANA KURTULÍKOVÁ – III. A

MATÚŠ BEŇUŠ – III. B

Za vynaloženú snahu i preukázanú odvahu boli odmenení vecnými cenami v podobe kníh a pochvalami.

Srdečne blahoželáme, tešíme sa na ďalšie súťažné kolá a všetkým žiakom chceme pripomenúť, že recitačné vlohy treba rozvíjať a nebáť sa sebaprezentácie.