Aktuality 2021-2022

Školské kolo súťaže „HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2022“

 V mesiaci marec sme uskutočnili školské kolo súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktorého sa zúčastnili vybraní žiaci všetkých ročníkov (víťazi triednych kôl). Títo žiaci poslali svoje videovizitky do Teams-u so svojím prednesom poézie a prózy.

{youtube}7lw7qyzlKNs{/youtube}

 {youtube}1rfHwIugAzQ{/youtube}

{youtube}86zIuHApmBE{/youtube}

{youtube}ksyIa07EqlI{/youtube}

Recitátori nás pozitívne prekvapili, pretože ich prednes predstavoval pomerne vysokú umeleckú úroveň. Ohodnotiť tých najlepších bolo naozaj veľmi ťažké, lebo vynaložené úsilie všetkých súťažiacich evokovalo v nás krásne pocity. Opäť platí stará známa múdrosť: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a nadobudnúť novú skúsenosť.“

VYHODNOTENIE PREDNESU PRÓZY:

1. miesto: Dominika Kurčinová, II. B

2. miesto: Anežka Bystričanová, II. B

3. miesto: Nikola Holubčíková, II. A

VYHODNOTENIE PREDNESU POÉZIE:

1. miesto: Rebeka Bieľaková, II. M

2. miesto: Vanesa Bandíková, III. B

3. miesto: Sabína Kyrczová, III. B

Títo žiaci postupujú na regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína 2022 a na Dilongovu Trstenú 2022.

Srdečne blahoželáme, tešíme sa na ďalšie súťažné kolá a všetkým žiakom chceme pripomenúť, že recitačné vlohy treba rozvíjať a nebáť sa sebaprezentácie.