Aktuality 2018-2019

Školské kolo súťaže „Rýchle prsty“

Žiaci s „najrýchlejšími prstami“ sa 3. júna 2019 zúčastnili súťaže „Rýchle prsty“.

Medzi sebou súťažili žiaci prvých ročníkov v študijných odboroch manažment regionálneho cestovného ruchu, medzinárodné obchodné vzťahy, správca počítačovej siete. V silnej konkurencii najlepšie výsledky dosiahli žiaci:

1. miesto: Tatiana Majcherová, I. M, výkon ČÚ/1 min. 219,9; % chýb 0,22

2. miesto: Juraj Kulich, I. B, výkon ČÚ/1 min. 202,5; % chýb 0,14

3. miesto: Marko Števurka, I. B, výkon ČÚ/1 min. 190; % chýb 0,25

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.