Aktuality 2018-2019

Skrášľovací deň 2019

„Každá ruka dobrá, ktorá pomáha druhým“.

Táto myšlienka vystihovala naše žiačky z triedy II. K, III. K (odbor kaderník) a z triedy II. A (odbor kozmetik), ktoré 29. januára 2019 spolu s majsterkami odbornej výchovy (MOV) pomohli seniorom v Centre sociálnych služieb (CSS) Novoť upraviť vlasy a okrášliť tvár svojimi šikovnými rukami.

Kaderníčky vďaka nadobudnutým zručnostiam využívali rôzne techniky strihov pri pánskom a dámskom strihaní vlasov. Kozmetičky sa pohrali s ich úpravou obočia a taktiež si klienti mohli oddýchnuť pri masáži rúk. Všetci žiaci preukázali chuť zmeniť ich dôchodkový vek na mladší a svojou prítomnosťou im spríjemnili všedný deň. Žiaci odchádzali „nabalení“ dobrými skutkami a my im ďakujeme za ich spoluprácu!