Aktuality 2014-2015

Skúsenosťou k úspechu

V rámci predmetu Aplikovaná ekonómia, pod záštitou neziskovej organizácie JA Slovensko sa Natália Žuffová, žiačka 3. ročníka študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, zúčastnila celoslovenského finále súťaže Business Idea – súťaž podnikateľských nápadov študentov stredných škôl. Natália a jej vedomostno-zábavná hra „Cesta do rozprávky“, ktorej cieľom bolo odtiahnuť deti od počítačov a pritiahnuť rodičov k deťom, patrila medzi 11 najlepších finalistov.

Svoj unikátny predmet podnikania obhajovala pred odbornou porotou, zloženou z výkonného riaditeľa ANASOFT APR Stanislava Čekovského, riaditeľa oddelenia EKS ANASOFT APR Borisa Rybára a riaditeľa VTP Žilina Juraja Kaveckého. Porota hodnotila nápad a originalitu, preukázané podnikateľské zručnosti, dosiahnuté výsledky a prezentačné zručnosti.

Natália sa v silnej konkurencii nestratila a prebojovala sa medzi 6 autorov najlepších nápadov a získala pozvánku na Konferenciu mladých lídrov, ktorá sa uskutoční 30. septembra 2015 až 3. októbra 2015 v Belušských Slatinách.

Blahoželáme