Aktuality 2016-2017

Skypediskusia s poslankyňou Európskeho parlamentu Janou Žitňanskou

Cieľ: Diskusia na tému Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ – pomohlo nám?

Skypediskusii predchádzalo 14. 11. 2016 vytvorenie prezentácie o pani poslankyni a jej práci – vytvorili ju žiaci, následne sa žiaci pripravovali na diskusiu v skupinách, pri práci využívali internet. Bolo to potrebné, pretože pani poslankyňu vôbec nepoznali.

 

Skypediskusia sa konala 16. 11. 2016. Pani poslankyňa diskutovala so žiakmi III. M triedy. V úvode sme predstavili našu školu, nasledoval príspevok pani poslankyne o jej práci v Európskom parlamente, o prioritách slovenského predsedníctva v Rade EÚ, o tom, ktorým sa venovala podrobne. Nasledovala diskusia so žiakmi, ktorých zaujímala otázka migrantov – Oravy sa to síce netýka, ale žiaci počujú rôzne negatívne správy o nich v TV, novinách, na facebooku a pod., z čoho sa samozrejme cítia ohrození. Dokonca sa riešil problém, ktorý spomenula žiačka Natália M., že v blízkom susedstve ukrýval muž migrantov. Pani poslankyňa im vysvetlila, že migranti môžu byť pre krajinu veľkým prínosom – obsadia pracovné miesta, o ktoré naši občania nemajú záujem, či sami budú podnikať a vytvárať nové pracovné miesta. Žiaci sa pýtali na spoluprácu so slovenskými europoslancami, dostali odpoveď: každý z nich sa venuje svojej agende, ale pri spoločných témach samozrejme spolupracujú.

Názory žiakov:

„Zaujímavé, pani poslankyňa nám poskytla zrozumiteľné informácie o EÚ a Európskom parlamente, vysvetlila svoj postoj k EÚ.“                        

Ivana, III. M

„Veľmi sa mi to páčilo, dozvedela som sa veľa informácií o aktuálnych témach v EÚ.“

Tatiana, III. M