Aktuality 2016-2017

Skypediskusia s poslankyňou Európskeho parlamentu Monikou Flašíkovou Beňovou

Cieľ: Diskusia na tému Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ – pomohlo nám?

Skypediskusii taktiež predchádzalo 15. – 16. 11. 2016 vytvorenie prezentácie o pani poslankyni a jej práci – vytvorili ju žiaci II. M triedy, následne sa žiaci pripravovali na diskusiu v skupinách, pri práci využívali internet.

 

Bolo to potrebné, pretože prácu pani poslankyne vôbec nepoznali, aj keď ju ako osobu poznali z médií. Skypediskusia sa konala 23. 11. 2016. Na úvod sme predstavili našu školu a tému diskusie. Pani poslankyňa nám porozprávala o svojej práci a problematike, ktorú v Európskom parlamente v súčasnosti rieši. Rozprávala o práci vo výboroch. Slovenské predsedníctvo zhodnotila ako úspešné, jeho úlohu však zhodnotila ako skôr administratívnu, jeho úlohou je zosúlaďovanie názorov Rady predsedov vlád, či na úrovni európskych ministrov.

V diskusii so žiakmi sa venovala téme spolupráce s ostatnými poslancami EP za Slovensko, spolupráci s národným parlamentom – je veľmi komplikované, ona sama požiadala predsedu NR SR pána Danka, aby umožnil europoslancom aspoň raz za tri mesiace vystúpiť v NR SR, smerovaniu EÚ a budúcnosti mladých v EÚ.

„Pani Beňová sa mi veľmi páčila, skypediskusia bola s ňou výborná, nemala problém a zodpovedala nám na všetky otázky, poskytla nám informácie, ktoré sú pre nás užitočné.“

Monika, II. M

„Veľmi milo nás prekvapilo vystupovanie a názory pani europoslankyne. Objasnila nám tému predsedníctva v Rade EÚ a ochotne odpovedala na naše otázky. Rozhovor s ňou nás obohatil o nové, zaujímavé informácie.“                                                               

Ivana, II. M

„Diskusia bola jedna z najlepších, ktorú som doteraz absolvoval. Pani poslankyňa hovorila o aktuálnych novinkách zo Štrasburgu, čo bolo veľmi zaujímavé.“             

Ján, II. M