Aktuality 2018-2019

Sloboda nie je samozrejmosťou

Občianske združenie Living Memory vzniklo ako reakcia ľudí, ktorí sa dlhodobo zaoberajú fungovaním totalitných režimov a ktorí sú presvedčení, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou, aj keď sa to tak mnohým môže zdať.    

9. októbra 2018 sa stretli žiaci II. B, III. M a III. Bsps s členmi tohto združenia Miroslavom Slávikom a Ľubomírom Morbacherom na besede Podiel Slovenska na holokauste. Stretnutie malo pozitívny ohlas u zúčastnených študentov. Zaujala ich najmä problematika riešenia židovskej otázky v Slovenskej republike v rokoch 1939 – 1945. Ďakujeme lektorom za ich odborné, ale prístupné priblíženie problematiky totalitných režimov a s tým súvisiace prejavy extrémizmu a veríme, že to nebolo naše posledné stretnutie.