Aktuality 2018-2019

Sprievodcovské služby trochu inak

Sprievodcovské služby – téma, ktorú v rámci predmetu Technológia služieb CR preberali žiačky I. M triedy 23. októbra 2018. Takto strávená hodina bola vopred pripravovanou aktivitou projektového tímu súťaže Euroscola 2019, ktorá sa v týchto dňoch realizuje na našej škole.

 

 

Trochu inak, pretože táto hodina nebola vedená p. Ing. Bránickou, ale žiakom IV. M triedy a certifikovaným sprievodcom Jánom Malákom a zároveň aj kvôli tomu, že som žiačkam vyrozprával môj príbeh o tom, ako som sa stal sprievodcom.

Žiačkam som bližšie ozrejmil, kto je sprievodca CR, aké podmienky musí splniť ak chce túto prácu vykonávať, čo by mal ovládať, s čím by nemal mať žiadny problém a do ktorých krajín Európy potrebuje víza. Čo bolo potrebné pre zloženie skúšky v Prahe a mnoho ďalších cenných informácií som poskytol žiačkam s presvedčením, že by som mohol mať v ich osobe nejakú nasledovníčku. Taktiež sme sa zamerali na CR Európy, obzvlášť členských štátov Európskej únie. Žiačky I. M sa na hodine vzorne zapájali, až kým 45 minút neutieklo ako voda.