Aktuality 2021-2022

Srdce na dlani 2021

Stredná odborná škola podnikania a služieb získala národné ocenenie SRDCE NA DLANI 2021 v kategórií Podpora dobrovoľníctva.

2022 srdce na dlani

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu. Poslaním a zmyslom ocenenia

je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné.

Organizátorom podujatia Dobrovoľník roka 2021 – odovzdávanie ceny Srdce na dlani je CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum a spoluorganizátorom je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá zastupuje krajské dobrovoľnícke centrá. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka. Slávnostné oceňovanie sa konalo 5. apríla 2022 v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí. Súčasťou oceňovania bolo aj stretnutie nominovaných s pani prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.

Na ocenenie Dobrovoľník roka 2021 bolo naprieč Slovenskom nominovaných 315 dobrovoľníkov a projektov. Nezávislé krajské hodnotiace komisie posunuli 43 najsilnejších príbehov dobra na celoslovenské ocenenie. Tak ako každý rok, aj tento raz boli odovzdávané ceny v siedmich kategóriách.

A práve v kategórií Podpora dobrovoľníctva získala ocenenie Srdce na dlani Stredná odborná škola podnikania a služieb v Námestove.

Z ocenenia máme veľkú radosť, je to ocenenie všetkých žiakov, ich rodičov a zamestnancov školy, ktorí neváhajú pomôcť vždy, keď je to potrebné.