Aktuality 2021-2022

Stredná odborná škola podnikania a služieb sa stala finalistom medzinárodného oceňovania Regional Award for Succesfull Service-Learning Practice in Central and Eastern Europe

Naša škola ako finalista národného oceňovania Angažovaná škola bola za projekt Vtáčí ostrov nominovaná na medzinárodnú cenu Regional Award for Successful Service-learning Practice, ktorá pokrýva región strednej a východnej Európy a spája tak najkvalitnejšie service learningové projekty v celom európskom regióne.

2022 regional award

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa spojila s medzinárodnými partnermi a Angažovaná škola sa tak stala súčasťou medzinárodného oceňovania Regional Award for Succesfull Service-Learning Practice in Central and Eastern Europe a pripravovaná je v spolupráci s International Organization “Interactive Open Schools” (MIOS), v partnerstve so Service-Learning Network for Central and Eastern Europe (CEE SL Network) a s podporou Latin-American Centre for Service-Learning (CLAYSS).