Aktuality 2015-2016

Stredoškolská odborná činnosť – školské kolo

Na základe vyhlásenia 38. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť Ministerstvom školstva SR sa v školskom roku 2015/2016 naša škola zapojila do súťaže v rámci odborov, ktoré boli v septembri 2015 zverejnené žiakom a konzultantom.

Do vypracovania prác sa zapojili všetky triedy 3. ročníka študijných odborov (82 žiakov), ktorí písali Stredoškolskú odbornú činnosť v rámci slovenského jazyka. Do školského kola súťaže bolo vybraných 18 žiakov, ktorí písali práce v týchto odboroch:

  •         Chémia a potravinárstvo
  •         Zdravotníctvo
  •         Problematika voľného času
  •         Pedagogika, psychológia, sociológia
  •         Teória kultúry, umenie a umelecká tvorba

V mesiaci január prebehlo hodnotenie súťažných prác členmi hodnotiacej komisie, ktorými sú pedagógovia príslušných odborov. Obhajoba prác a školské kolo súťaže sa na našej škole uskutočnilo 27. januára 2016 za prítomnosti členov odbornej hodnotiacej komisie a samotných riešiteľov.

Odborná komisia:      

Ing. Daniela Bubláková

PhDr. Beata Staviarska

Bc. Alena Hvoľková

Poradie umiestnených žiakov:

 

 

 

Meno

a priezvisko

Trieda

Názov práce (Odbor)

Konzultantka

 

Barbora Holubová

 

Na prvom mieste je zdravý životný štýl

 
 

Jana Kubaľová

 

Krása folklóru, ľudového tanca a hudby

 
 

Eva Žitňáková

Eva Bandíková

 

Analýza detských kresieb

 

 

 

 

 

Výhercom srdečne blahoželáme!