Aktuality 2014-2015

Stredoškolská odborná činnosť

Na základe vyhlásenia 37. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť Ministerstvom školstva SR sa v školskom roku 2014/2015 naša škola zapojila do súťaže v rámci odborov, ktoré boli v septembri 2014 zverejnené žiakom a konzultantom.

 Do vypracovania prác sa zapojili všetky triedy 3. ročníka študijných odborov (82 žiakov), ktorí písali Stredoškolskú odbornú činnosť v rámci slovenského jazyka. Do školského kola súťaže bolo vybraných 15 žiakov, ktorí písali práce v týchto odboroch:

  • Chémia a potravinárstvo
  • Zdravotníctvo
  • Problematika voľného času
  • Pedagogika, psychológia, sociológia
  • Teória kultúry, umenie a umelecká tvorba

V mesiaci január prebehlo hodnotenie súťažných prác členmi hodnotiacej komisie, ktorými sú pedagógovia príslušných odborov.

Obhajoba prác a školské kolo súťaže sa na našej škole uskutočnilo 28. januára 2015 za prítomnosti členov odbornej hodnotiacej komisie a samotných riešiteľov.

Odborná komisia:       

Ing. Daniela Bubláková

Ing. Eva Borovjaková

Bc. Martina Kajanová

Výhercovia:

1. miesto: Antónia Straková, III.M                     Part of world

2. miesto: Erika Štetiarová, III.B                       Internet a nenávistné vyjadrovanie na sociálnych sieťach

3. miesto: Tomáš Briš, Peter Havlíček, III.B      Virtuálne závislosti 21. storočia a HIP-HOP sieťach

Výhercom srdečne blahoželáme.