Aktuality 2018-2019

Stredoškolský podnikateľský zámer 2019

Priestory coworkingového centra Banka Žilina patrili vo štvrtok 30. mája 2019 inováciám a atraktívnym nápadom v rámci podujatia Inovačný rozvoj regiónov.

Žilinská župa ocenila najlepšie nápady aj tri študentské podnikateľské zámery, ktoré uspeli v súťaži Stredoškolský podnikateľský zámer 2019. Župa chce aj takouto cestou zvýšiť záujem mladých ľudí o vlastné podnikanie a posmeliť ich. Okrem plakety získali ocenení žiaci aj finančnú odmenu. Naša žiačka Zuzana Kulichová (IV. B trieda) získala

2. miesto so zámerom Starflex – podpora rozvoja kreativity prostredníctvom inovatívnych produktov. Srdečne blahoželáme!