Aktuality 2016-2017

STRETNUTIE ABSOLVENTOV

18. mája 2017 sa v našej škole uskutočnilo STRETNUTIE ABSOLVENTOV, na ktorom sme si spolu zaspomínali na školské časy strávené v školských laviciach so spolužiakmi, spolužiačkami a prvými láskami. Už pri vstupe cez školskú bránu sa niektorí v spomienkach vrátili o pár rôčkov späť.