Aktuality 2021-2022

Stretnutie s Lukášom Latinákom

Lukáš Latinák nás vážne i humorne previedol svojimi skúsenosťami s povinným čítaním, rozprávkami i slovenskou poéziou s praktickými ukážkami.

phoca thumb m 004

Dokázal priblížiť povinné diela s ľahkosťou hereckého šarmu a vnímaním povinných diel s odstupom času. Priblížil nám romantických predstaviteľov z iného uhla pohľadu spevavých veršov slovenských velikánov Botta, Smreka, … 

Ďakujeme, MAJSTRE!