Aktuality 2015-2016

STU Trnava

S pánom učiteľom Mgr. Petrom Rošťákom sme 31. marca 2016 navštívili Materiálovotechnologickú fakultu STU v Trnave. Mali sme možnosť vidieť priebeh súťaže Mladý mechatronik.

 

Zároveň sme si prezreli školu – jednotlivé triedy, kde boli rôzne pomôcky, ako robotická ruka, hybridný výrobný systém, simulácia vrtuľníka. Študenti pracovali s pomôckami na hodinách. Ich úlohou bolo zostrojiť nápad, nákres nového robota alebo stroja. Mali to zrealizovať a naprogramovať. Fakulta ponúka viacero odborov (vrátane praxe). Okrem automatizácie a strojárskej technológie majú študenti možnosť študovať aj aplikovanú informatiku, ako sme videli decentralizovaný systém riadenia alebo jednoduchšie server. Prehliadka nás naplnila vnútorným pocitom. Budova fakulty je celkom nová vrátane tried a učební, v ktorých nás sprevádzali učitelia. Boli veľmi milí a venovali nám svoj čas rozprávaním o výučbe na fakulte. I keď patríme medzi „sieťarov“, fakulta nás príjemne prekvapila a zaujala, aj keď bola viac zameraná na mechatroniku. Dozvedeli sme sa množstvo nových informácií o využití počítačov v priemysle. Náš názor znie: Určite by sme vám odporúčali minimálne navštíviť túto fakultu. Bol to skutočne zaujímavý deň, ktorý sme si užili.