Aktuality 2017-2018

Študentská kvapka krvi

Silné reči má každý druhý, no ku skutku sa premôže málokto. Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, pretože môže zvrátiť osud iného človeka a zachrániť mu život.

K tomuto rozhodnutiu sa odhodlalo aj 22 mladých zdravých ľudí zo Strednej odbornej školy z Námestova a pomohli doplniť životodárnu tekutinu, ktorej nikdy nie je dosť Transfúznej stanici z Martina. Odber krvi sa robil pod záštitou SČK v Dolnom Kubíne pri príležitosti Dňa študenstva15. novembra 2017. Táto akcia sa na škole organizuje už piaty rok a teší nás, že každý rok počet prvodarcov, ktorí prekonali svoje obavy a rozhodli sa pomôcť iným, stúpa. Tým, že ste darovali krv, ste darovali život.

 

Všetkým darcom ĎAKUJEME!