Aktuality 2014-2015

Študentské komunálne voľby 2014

Študentské voľby sú projekt Inštitútu pre verejné otázky. V rámci tohto projektu študenti našej školy realizovali modelové voľby, ktorých cieľom bolo zoznámiť študentov so základnými demokratickými princípmi fungovania spoločnosti a zvýšiť informovanosť a povedomie o fungovaní volieb v Slovenskej republike.

Voľby sa uskutočnili 6. novembra 2014 s peknou účasťou – odvolilo 287 študentov. Študenti si mohli prakticky vyskúšať, ako to funguje v riadnych voľbách. Volili primátora mesta. V zriadenej volebnej miestnosti sedela trojčlenná komisia, ktorá v zozname voličov zaznamenala účasť a odovzdala volebný lístok voličovi, ktorý sa odobral za plentu, kde označil kandidáta a následne vhodil pred komisiou lístok do volebnej urny. Po skončení volieb členovia komisie sčítali hlasy a napísali zápisnicu.

Výsledky študentských komunálnych volieb v SOŠ :

Volebná účasť: 71,0%                                     1. Dávid Tarčák 25,4 % nezávislý kandidát

Oprávnení voliči: 404                                        2. Ján Feja 22,3 % nezávislý kandidát

Odovzdané hlasy: 287                                     3. Ján Kadera 20,6 % SMER, SNS

Platné hlasy: 287                                            4. Danica Hollá 13,6 % nezávislý kandidát

                                                                   ostatní: 18,1 %.

Ďakujeme všetkým študentom, ktorí podporili našu aktivitu a boli ochotní prísť voliť.

Členovia volebnej komisie: Soňa Kvasničáková, Daniela Vargová, Barbora Hrubcová

Garant: PhDr. Beata Staviarska